انجام پروژه های عایق استخر خاکی

استخر های خاکی در شهرستان ها جهت ذخیره ی آب و یا حوضچه های پرورش ماهی ساخته شده است. با گذشت زمان مشاهده می شود که از حجم آب درون استخر ها کم شده و یا این که گل آلود شده است که این گونه مشکلات می تواند برای شما عزیزان هزینه های زیادی را […]

خرید عایق استخر کشاورزی

امروزه در روستا ها و مناطقی که به ذخیره سازی آب نیاز است مشکلات زیادی دیده می شود. یکی از این مشکلات هدر رفتن آب ذخیره شده در این منابع بوده و می تواند برای شما عزیزان هزینه های زیادی را داشته باشد. علاوه بر آن نشت آب می تواند برای تان خسارت های زیادی […]

مواد عایق کاری استخر

یکی از مشکلاتی که امروزه در استخرها ، حوضچه های پرورش ماهی  بسیار دیده می شود کم شدن حجم آب درون استخر بوده است. این گونه مشکلات به دلیل عایق نبودن استخر و یا تبخیر آب درون استخر می باشد. عوض نمودن آب استخر برای شما عزیزان هزینه های زیادی را دارد. کارشناسان متخصص و […]