عایق کاری مخازن بتنی

مصالح ساختمانی از جمله بتن ها خاصیت جذب رطوبت را خواهند داشت. جذب رطوبت تا حدودی برای بتن ها لازم می باشند اما بیشتر بودن این رطوبت ها در مصالح ساختمانی می تواند مشکلاتی از قیبل نم زدگی های دیوار ها شود و برای شما عزیزان هزینه های زیادی را ایجاد نمایید. کارشناسان حرفه ای […]