عایق کاری منبع آب

در برخی از موارد شهرستان ها و یا ساختمان ها که نیاز به ذخیره آب می باشد ، چیزی که اهمیت دارد نوع نگهداری و ذخیره آب بوده است که از رسیدن گرما به منبع آب ، یخ زدگی و تبخیر شدن آب جلوگیری خواهد نمود و یا از خروج آب از منبع جلوگیری می […]