انجام پروژه های عایق استخر خاکی

استخر های خاکی در شهرستان ها جهت ذخیره ی آب و یا حوضچه های پرورش ماهی ساخته شده است. با گذشت زمان مشاهده می شود که از حجم آب درون استخر ها کم شده و یا این که گل آلود شده است که این گونه مشکلات می تواند برای شما عزیزان هزینه های زیادی را […]

آب بندی استخر کشاورزی

در روستا ها به دلیل کمبود آب و جیره بندی آن ، باید مخازنی را جهت ذخیره سازی تهیه نمود. به دلیل عایق نبودن این نوع مخازن، از حجم آب کاسته شده و سبب هدر رفتن آن می شود. از آب های این مخازن برای آبیاری درختان میوه ، مزارع کشاورزی ، باغ ها ، […]