شرکت سپیدار کاوش عایق ماندگار نانو از سال ۱۳۸۴ دارای ۱۴ سال سابقه فعالیت در زمینه اجرا مشاوره عایق های رطوبتی صوتی حراراتی وپلیمری ومصالح ساختمانی در ساخت ساز در عمران معماری طراحی مخازن اب استخر معابر شهری وابندی وترمیم اقدام وجهت توسعه خود در زمینه های عایق های صوتی حراراتی رطوبتی ورنگهای نانویی وپلیمر تحقیقاتی انجام داد ولذا جهت ابندی به دنبال استفاده از فناوری نانو ومحصولات با کیفیت وبی نقص قدم برداشت و بااجرای صد ها پروژه بزرگ وخرد در سطح کشور نمود که با بهترین وبا تجربه ترین تیم عملیاتی از مهندسین عمران ومعماری وساختمان سازی وابنیه ادامه داد که خوشبختانه امروز دارای برند خاص اجرای عایق های صوتی رطوبتی حرار تی ورنگهای نانو وپلیمری فعالیت چشمگیری می باشد عایق کاوش ماندگار نانو توانسته با تجربه موفق خود وکسب افتخارات در این چند سال فعالیت وبا کوشش مهندسین فنی شرکت وجوان های ایرانی می شود با افتخار گفت این واحد رقیب سر سخت و بزرگی برای رقبای اجرا کننده های داخلی وخارجی خود باشد وهم اکنون جز بزرگترین اجرا کننده های نسل جدید نسل عایق های تکنولوژی نانو در سطح کشور می باشد وبرای اجرا ه وفعالیت کسترده خود در اکثر استانهای کشور نمایندگی های ایجاد کند

هیئت مدیره شرکت سپیدار کاوش عایق ماندگار نانو

vector-user

مهندس رزاقی

مسئول فنی

vector-user

مهندس علی رفیعی

مسئول اجراییات

vector-user

مهندس سید مهدی رفیعی

مدیر عامل

نمایندگان

نام شهرخمین
مدیر عاملاقای حسینی
شماره تماس***
شماره فکس***
آدرس***
نام شهرقم
مدیر عاملاقای پایدار
شماره تماس***
شماره فکس***
آدرس***
نام شهرشاهین شهر
مدیر عاملاقای مخلص
شماره تماس***
شماره فکس***
آدرس***
نام شهرکرج
مدیر عاملخانم علی نژاد
شماره تماس***
شماره فکس***
آدرس***
نام شهرمشهد
مدیر عاملآقای حسن
شماره تماس***
شماره فکس***
آدرس***
نام شهرساری
مدیر عاملاقای بهروند
شماره تماس***
شماره فکس***
آدرس***

افتخارات کسب شده